Ryczałt ewidencjonowany

praca z kalkulatoremPodejmuję się realizacji zleceń na rzecz klientów rozliczających się w oparciu o ryczałt ewidencjonowany. Jest to jedna z prostszych metod rozliczeniowych, w której podstawę opodatkowania stanowi przychód. Choć przedsiębiorcy nie mogą wówczas odliczać kosztów uzyskania przychodu, to jednak w wielu przypadkach sposób ten okazuje się nieco korzystniejszy niż opodatkowanie na zasadach ogólnych. Każdy przypadek warto więc przeanalizować indywidualnie i w razie potrzeby dostarczyć niezbędną dokumentację, aby przejść na taką formę opodatkowania. Oczywiście moi klienci mogą liczyć na pomoc w załatwieniu wszystkich formalności w ramach współpracy.

 

Jak zgłosić zmianę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany?

Przedsiębiorcy, którzy chcą zmienić formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany, muszą złożyć stosowny wniosek w urzędzie skarbowym. Takie zawiadomienie należy dostarczyć nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym firma uzyskała pierwszy przychód w danym roku kalendarzowym. Dla przykładu, jeśli przedsiębiorca pierwszą fakturę wystawił w styczniu, czas złożenia wniosku upłynie więc 20 lutego. Warto także wspomnieć w tym miejscu o sytuacji osób dopiero rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. W ich przypadku wystarczy bowiem zaznaczyć odpowiednią opcję we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1.