Podatek VAT

vat 2Prowadzę ewidencje podatku VAT na rzecz czynnych podatników oraz pomagam w załatwieniu formalności związanych z rejestracją. W ramach współpracy sporządzam kwartalne deklaracje, które przesyłam do właściwego urzędu skarbowego oraz w razie konieczności przygotowuję również niezbędne korekty. Według aktualnie obowiązujących przepisów formularz VAT-R pozwalający stać się czynnym podatnikiem VAT muszą złożyć przedsiębiorcy, których przychód w danym roku rozliczeniowym przekroczył 200 tys. zł. Pozostali właściciele firm nie muszą się rejestrować w ogóle lub mogą skorzystać z możliwości zwolnienia z tego rodzaju czynności opodatkowanych.

 

Czym jest VAT Unijny?

Wszyscy przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę z istnienia unijnego podatku VAT. Konieczność rejestracji dotyczy bowiem wszystkich podatników VAT zarówno czynnych, jak i zwolnionych, którzy zamierzają dokonywać transakcje wewnątrzwspólnotowe. Przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie widnieją w rejestrze, również muszą dokonać rejestracji w kilku przypadkach. Dzieje się tak np. na skutek nabycia towarów w ramach współpracy wewnątrzwspólnotowej na kwotę wyższą niż 50 tys. zł lub świadczenia usług na rzecz podatników VAT-UE.