Bilanse i sprawozdania finansowe

czytanie wykresówOpracowuję bilanse i sprawozdania finansowe, podsumowujące roczną działalność firmy. Usługę tę realizuję na rzecz przedsiębiorstw, które obligatoryjnie lub dobrowolnie prowadzą księgi rachunkowe. Sprawozdanie zatwierdzone przez walne zgromadzenie dostarczam do KRS, a w przypadku podatników CIT do Szefa KAS. W razie potrzeby na rzecz spółek jawnych i partnerskich, które nie osiągnęły w danym roku obrotowym przychodów przekraczających kwotę 2 mln euro, przygotowuję oświadczenie o braku obowiązku sporządzania i składania tego rodzaju rozliczenia.

 

Co musi zawierać sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe musi składać się z bilansu, podsumowującego stan aktywów i pasywów. Oprócz tego w takim zestawieniu nie może zabraknąć również rachunku zysków i strat, w którym dokładnie zostaną wyszczególnione przychody, koszty i obciążenia. Niemniej ważne jest także zawarcie informacji dodatkowych, kluczowych z punktu widzenia prowadzenia przedsiębiorstwa. W przypadku niektórych branż koniecznie należy dostarczyć także zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Wszystkie kwestie dotyczące opracowania sprawozdania rozpatruję oczywiście indywidualnie w przypadku każdego klienta.