Pełna i uproszczona księgowość

zapisywanie kosztówZajmuję się prowadzeniem pełnej i uproszczonej księgowości. Wspieram wówczas przedsiębiorców w przygotowywaniu wszelkiego rodzaju rozliczeń, bilansów i sprawozdań finansowych oraz w kontaktach z US i ZUS-em.

 

Pełna księgowość

Pełna księgowość to rozbudowany system ewidencji. Według aktualnie obowiązujących przepisów ten konkretny model rozliczania dotyczy przedstawicieli spółek akcyjnych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, o przychodzie rocznym przekraczającym 2 000 000 euro, również muszą przejść na ten system. Moi klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę. Zajmuję się wówczas opracowywaniem pełnej dokumentacji oraz dotrzymywaniem terminów przesyłania wszelkiego rodzaju rozliczeń.

 

Uproszczona księgowość

Uproszczona księgowość może być stosowana przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Zakres moich obowiązków w tym przypadku jest ściśle uzależniony od wybranej formy opodatkowania. W zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy i wstępnych ustaleń zajmuję się wówczas m.in. prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów lub księgowaniem przychodów, rejestrowaniem podatku VAT oraz ewidencjonowaniem środków trwałych.